Nerazvrščeno

Aktivnost ob prazniku MOV, 2023

Časi so taki, da moramo s svojo radioamatersko dejavnostjo nenehno dokazovati, kako uspešno lahko sedelujemo v dobrobit celotne družbe.

Še posebej je to pomembno, kadar nam družba oz. v našem primeru občina, omogoča nesebično in nemoteno uporabo klubskih prostorov, ki so sicer v občinski lasti. Radioklub Hinko Košir S59EKL je redno aktiven v ARON programu, kadar gre za vajo, ali kadar gre zares. Občasno se udeležujemo raznih » dni odprtih vrat« in končno smo prišli na misel, da bi ob občinskem prazniku pripravili radioamaterski lov na priložnostno brezplačno priznanje. In ker to priznanje vsebuje nekaj logotipov, je bilo potrebno pridobiti soglasja za njihovo uporabo v grafični podobi (grb mestne občine Velenje, logotip Muzeja premogovništva Slovenije in logotip Pikinega Festivala). Tudi to smo uredili. In 20. septembra ob 10:00 je stekla povečana radio aktivnost na 2 m in 70 cm bandu. Uporabljali smo več vrst modulacij: SSB, FM, DMR in na vseh mogočih frekvenčnih področjih: direktno, preko repetitorjev kot tudi remote postaj. Živahno je postalo na okoliških repetitorjih in število zvez je počasi raslo. Trije operaterji smo delali tudi s klubskim znakom. Posebej pomembno pa je bilo vključevanje novih radioamaterjev našega kluba, torej Hamletov, kar je pripomoglo k njihovi samozavesti in raznolikosti sprejemanja in oddajanja med samim potekom zvez. To je bila vsekakor odlična izkušnja za njih v vseh ozirih. Frekvenčna aktivnost je trajal ves dan, do 22:00 po lokalnem času in še zadnjih 5 minut smo oddelali nekaj postaj s koroškega konca.

Zamislili smo si poseben način točkovanja: Hamleti prinašajo 4 točke, zveza z radioklubom 2 točki in ostali člani radiokluba vsak po 1 točko. Ob tej priložnosti moram omeniti in se zahvaliti korjažnim Hamletom, ki so si upali nastopiti v tej radioamatersko aktivni sredi: Rok S50RP, Marjan S51SU, Peter S58PA in najmlajši Patrick S59PA. Operaterji od tu in od tam, smo skupaj opravili 311 zvez.

Za priznanje je bilo potrebno zbrati 20 točk in poslati ustrezen dnevnik zvez z zahtevkom.

Odziv ostalih radioamaterjev je bil nepričakovano dober. Bistveno je bilo sodelovanje in ne tekmovanje, vseeno pa se je bilo treba malce potruditi, za pridobitev 20 točk, kar je bil za nekatere svojevrsten izziv. Vsi operaterji, s katerimi smo imeli QSO, so tak način oživitve UKV frekvenc podprli in nakazali na ponovitev dogodka. To je le dokaz več, da smo res željni večje aktivnosti na frekvencah in to v katerikoli modulacij in na kakršen koli način. Trud za pripravo tovrstne radioaktivnosti je bil poplačan in to največ šteje! Radioamaterske frekvence so namenjene nam – radioamaterjem, torej jih aktivno uporabljajmo.

Kot eden od uporabnikov osebnega in tudi klubskega klicnega znaka S59EKL, sem uporabljal dvojno opremo in z njo je dobri dve uri deloval tudi hamlet Patrick S59PA.

Zagotovo bomo tovrstno radioaktivnost ponovili in mogoče dodali še kak termin. Vendar v krajšem časovnem okviru, največ 10 ur.

73 de Vojko S57EN

Leave a Reply