ZGODOVINA

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je skupina elektrikarjev v Termoelektrarni Velenje, ki jo je zanimala radiotehnika, ustanovila prvi radioklub na tem območju Slovenije, kar je le štiri leta po ustanovitvi slovenske radioamaterske organizacije ZRS. Ustanovni občni zbor je bil 27. avgusta 1950. Prvi predsednik je bil Janko Kaudik. Prva redna skupščina je bila 4. januarja 1951. Izvoljeni so bili: predsednik Adolf Ošlovnik, tajnik je bil Hinko Košir, blagajno je prevzel Jože Kramar.

Po ustanovitvi so pričeli z oScansnovnim »A tečajem« radiotehnike. Izdelali so prvih šest detektorskih sprejemnikov in pet enocevnih radijskih sprejemnikov. Pozneje je bil izdelan kratkovalovni oddajnik moči 40W in predelan star vojaški sprejemnik. Pri organizaciji primopredajne sekcije in operaterskega tečaja sta nudila pomoč takratni sekretar ZRS Oto Hudeček YU3AB in Ivan Mihev YU3FS, ki sta bila z ženo Terezijo člana kluba.

Scan1

Po opravljenih operaterskih izpitih se je klub oglasil na kratkovalovnih frekvencah pod znakom YU3EKL, ki se je kot primopredajna sekcija aktivno vključila v delo leta 1963. Klub se je večkrat selil, sedaj ima prostore na Kopališki 3 v Velenju. Radioklub je v začetku deloval v okviru ljudske tehnike, kasneje v zvezi organizacij za tehnično kulturo občine Velenje, ki pa je leta 1992 ugasnila. Klub trenutno deluje samostojno.

Hinko Kosir

Velika izguba za radioklub je bila leta 1960, v katerem  je globoko pretresla smrt Hinka Koširja, ustanovitelja radiokluba. Po njem je radioklub dobil ime.

Leta 1964 je bila izdelana prva UKV postaja AO10. V letu 1970 je radioklub dobil prvo profesionalno kratkovalovno postajo TRIO TS 510.

ScanScan0002

Pridobivati je pričel mlade člane, s čimer se je razmahnilo konstruktorstvo in operaterstvo, člani so si sami zgradili prve UKV primopredajnike. Počasi se je opremil s kvalitetnimi postajami, s tem se je klub aktivno udeleževal domačih in mednarodnih tekmovanj. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavili računalniki, kar je bil nov izziv v sistemu Packet radio. Članstvo je stalno nihalo – od začetnih 17 članov do preko 100 članov v 80-ih letih, na sedanjih 27 članov.

V tekmovalnem delu, je radioklub dosegal vidne rezultate tako v domačtekmovanjeih kot tujih tekmovanjih. Police v klubskih prostorih krasijo številni pokali in diplome. Naj omenimo nekaj izjemnih: pokali s tekmovanja »Pohorje memorial«, trije pokali za osvojena druga mesta v mednarodnem UHF tekmovanju, pokali Zveze radioamaterjev Slovenije. Osvojene mednarodne diplome: DXCC, WAYUR, WAC, IARU – 1.regiona, WORLD WIDE – WPX – SSB CONTEST, DX CONTEST, ALPE-ADRIA ter še bogata zbirka ostalih diplom. Leta 1980 je bilo pod pokroviteljstvom občine Velenje zvezno srečanje radioamaterjev takratne Jugoslavije, za kar je klub prejel bronasto plaketo Nikole Tesla in srebrno značko Zveze radioamaterjev Slovenije.

Leta 1987 smo organizirali uspešno radioamatersko ekspedicijo v državo Lichtenstein, od koder smo v štirinajstih dneh opravili preko 13.000 zvez na vseh amaterskih bandih,  s klicnim znakom HB0/YT3AM. Nekaj zveze je bilo tudi v super visoko frekvenčnem spektru 10GHz, pri čemer nam je s svojo opremo priskočil na pomoč eden nemških radioamaterjev. In za tiste čase je bil to velik izziv! Locirani smo bili v restavraciji na visokogorskem sedlu Sareiserjoch 2008 m nadmorske višine. Od tu smo se vsak dan vzpenjali na 2365 m visoki Augsteberg, dobro uro hoda s sedla. Od tod je bilo možno vzpostavaljati res dolge UKV zveze. Torej tudi akumulatorji vsak dan gor in dol, antene smo seveda puščali na vrhu. Del moštva pa je opravljal zveze s sedla, kjer je bila vsa KV oprema, vključno z antenami.

Za rezultate dela, je leta 1986 občina Velenje klubu dodelila Kajuhovo nagrado ter Inovator leta 1989 občine Velenje za izdelavo specialne kratkovalovne antene. Leta 1976, 1987 in leta 1990, so bili velenjski Ukv tekmovanjeradioamaterji organizatorji zaključnega dela tekmovanja »Pohorje memorial«, ki se ga je udeležilo po preko 300 radioamaterjev iz nekdanjih jugoslovanskih republik ter okoliških držav. Ob praznovanju 55-letnice je radioklub prejel zlato priznanje ZRS.

Ob poplavah v Savinjski in Šaleški dolini v letu 1990, se je radioklub angažiral pri vzpostavljanju radijskih zvez in z oskrbo električne energije s pomočjo agregatov na posameznih odmaknjenih kmetijah v času, ko ni bilo na voljo električne energije. Velenjski radioamaterji so bili aktivno udeleženi skupaj z vso razpoložljivo tehniko v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, po vojni pa so pomagali pri problematiki beguncev v času vojn na Balkanu. Ti dogodki so nas povezali z civilno zaščito v občini Velenje za skupno delovanje na področju civilne zaščite.DSCN1280

Ob 60-letnici so si člani kluba zadali naloge za delo vnaprej, predvsem na področju usposabljanja mladih članov, kakor tudi v tekmovalnem delu, saj si je klub pridobil s sodelovanjem Rekreacijskega centra Golte lokacijo na Golteh.

Scan0023

Napisal Janez S57UBA