Nerazvrščeno

Osnovna šola in radioamaterji

Delovna sobota osnovne šole Gustav Šilih Velenje

in radioklub S59EKL

Omenjena šola nas je povabila k sodelovanju z namenom praktično prikazati potek radijske zveze in da bi v njej lahko sodelovali tudi učenci.

Sobota, 7.10.2023, zunanji kotiček pred vhodom v šolo in pod varnim nadstreškom, smo radioamaterji našega kluba izkoristili za postavitev opreme za radijske zveze. Pripravila sva najin delovni kotiček, s pomočjo podaljška napeljala električno omrežno napetost do miz, kjer bodo radijske postaje. Na ograjo ob stopnicah sva s kovinsko objemko pritrdila odlično vertikalno dvoband anteno SG-7700 in od nje speljala koaksialni kabel do radijske postaje Icom IC208-E.

Uvodno sva učence seznanila o pomenu radioamaterskih zvez in ARON programa v okviru aktivnosti Civilne zaščite. V grobem sva opisala tehniko, ki jo uporabljamo in mednarodno dogovorjen potek radioamaterskih zvez na frekvencah. Seznanila sva jih tudi z več vrstami zvez, ki so možne z uporabo naše tehnike: direktne zveze, preko satelitov, preko Lune in repetitrojev, digitalne zveze, amaterska televizija, kratkovalovne zveze z vsemi kontinenti sveta in ostalo.

Po skupinah so se izmenično razvrstili razredi od 2. do 9. in v časovnem okviru približno 20 minut. Čas je za posamezno skupino minil, kot bi mignil in niso mogli vsi, ki so želeli vzpostaviti zvezo, to tudi storiti. So se pa nekateri vrnili pozneje, ko ob naši mizi ni bilo nikogar. Torej so se po svoje znašli.

V pomoč so bila učencem napisana navodila, ki so jih med potekom zveze lahko brali, saj so bila napisana pred njimi, nad radijsko postajo. Ker je bil to hiter način predstavitve radijske zveze, smo se odločili, da bo zveza potekala v okrnjenem YOTA načinu: splošen klic (CQ) – ime – in starost učenca. Ta način se je pokazal, kot povsem razumljiv in izvedljiv za večino učencev in niso za to potrebovali posebne pomoči. Izmenjava klicnih znakov je že prevelik zalogaj, kajti količina besed in nenavadnih kratic je prevelika. Za kaj več je potrebno predhodno osnovno znanje oz. seznanitev, ki pa je v 20. minutah ni mogoče izpeljati. Kljub temu je bilo zanimanje in radovednost učencev presenetljiva, predvsem nižji razredi so pokazali ogormno volje in željo po držanju mikrofona v rokah. In druga ugotovitev: prevladovale so punce – zanimivo.

Učitelji so nama pri predstavitvi in izvedbi pustili proste roke, kar je omogočalo scenarij, kot sva si ga zamislila. Za delovno frekvenco smo tokrat dogovorili 145,250 MHz in kot rezervno 433,400 MHz.

Med tri urnim potekom smo imeli tudi pol urni premor in šola je tudi naju pogostila z malico in na koncu prireditve so naju povabili še h kosilu, za kar se šoli zhvaljujeva.

Vsak učenec, ki je vzpostavil zvezo je prejel priložnostno diplomo s svojim imenom in razredom kateremu pripada. Predvsem nižji razredi pa so prejeli pobarvanke z radioamaterskim motivom. Pripravili smo informacijski list tudi s QR kodo in podatki o povezavi do naše spletne strani ter naslove elektronskih predalov. Najbolj pa ja učence zanimala tablica črkovanja, ko smo skupaj tudi praktično preskusili črkovanje njihovih imen.

In za konec še pogled v dnevnik radioamaterskih zvez: opravljenih je bilo 54 govornih zvez v FM načinu. Nekatere zveze so bile celo malce podaljšane, kar je bilo seveda odvisno od treme posameznika: izmenjevali so si kraje bivanja, počutje in podobno.

Z Janezom sva bila zadovoljna in presenečena, kako so najmlajši korajžni in neobremenjeni, ter sprašujejo res tisto, kar se njim zdi pomembno. Z najino pomočjo pa jim ni bilo težko premagati treme pred mikrofonom.

Ob postaji S59EKL sva delovala Janez S57UBA in Vojko S57EN.

Na frekvenci pa so se na naše klice odzivali nekateri člani našega radiokluba:

Igor S59WT

Patrick S59PA

Mirko S51UM

Rok S50RP

Hvala vsem, ki so ta dan delovali na frekvenci in 73 de ekipa S59EKL

Leave a Reply