UPORABNO

CEPT licenca v tujini
V tujini smo lahko brez posebnih dovoljenj radioamatersko operativni, seveda v skladu s tamkajšnjimi predpisi (predvsem 
kar se band plana tiče in omejitve oddajnih moči). Priporočilo je, da uporabljamo klicni znak v celoti - za primer:
pred leti sem služboval na kanarskih otokih (EA8) in sem uporabljal znak EA8/S57SI/P. Seveda je naša CEPT
licenca vedno poleg radijske postaje!
Za ostale države, ki niso podpisnice CEPT sporazuma, pa moramo pridobiti ustrezna dovoljenja.
Podrobnejši opis v angleškem jeziku na spletni povezavi: CEPT

Priprava na izpit
Uporabna stran za pripravo na izpit, tudi silmulator vprašanj: TUKAJ

Ham spirit
Pravila (radioamaterski bonton) lepega vedenja radioamaterjev. Zbirka v glavnem "nenapisanih" pravil / priporočil in vodil,
ki je nastala v začetku in nadaljnjem razvoju radioamaterstva. Obvezno branje za vse HAME, v slovenskem jeziku: Ham Spirit

BANDPLAN (radioamaterski frekvenčni obsegi - izdaja 2017)
Ločeni tabeli KV in UKV obsegov v prvem regionu IARU, kamor spada tudi Slovenija.
- S5 KV bandplan: TUKAJ
- S5 UKV bandplan: TUKAJ

Ura v radioamaterstvu
UTC = GMT (Greenwich Mean Time)
CET / Central European Time), tudi naš lokalni čas
- srednje evropski čas (naš zimski čas): GMT plus 1 ura
- srednje evropski čas (naš poletni čas): GMT plus 2 uri
- referenčni čas na spletu: točna ura

ARON (Amatersko Radijsko Omrežje za Nevarnosti)
V izrednih razmerah mora potekati radijski promet po ustaljenih metodah v duhu Ham spirita. V takih primerih smo
dolžni prekiniti ustaljeni promet zvez. Se najaviti postaji, ki vodi akcijo in upoštevati njena navodila. Sodelujemo,
dokler je to potrebno in dokler profesionalne službe zadeve ne obvladajo. Ko je ocenjeno, da ni več potrebe za
radioamatersko pomoč, se lahko posvetimo spet svojemu hobiju.
Osnovne ARON frekvence so:
- 3.605 kHz LSB voice / data
- V40 / 145.500 kHz FM simpleks
- U280 / 433.500 kHz FM simpleks
- S5 repetitorsko omrežje

FM repetitorji v naši bližini
Golte – JN76KI – 438.525 kHz – CTCSS 123.0 Hz 
Uršlja gora – JN76LL – 145.675 kHz – CTCSS 123.0 Hz
Uršlja gora – JN76LL – 439.375 kHz – CTCSS 123.0 Hz
Mrzlica – JN76NE – 145.700 kHz – CSTCSS 123.0 Hz
Mrzlica – JN76NE – 439.275 kHz – CTCSS 123.0 Hz
Mala Kopa – JN76OM – 439.150 kHz – CTCSS 123.0 Hz
Celje – JN76OH – 438.950 kHz – CTCSS 123.0 Hz
Malič – JN76OE – 439.300 kHz – CTCSS 123.0 Hz
Mozirje - JN76KH - 145.7875 kHz - CTCSS 77.0 Hz

Uporaba UKV frekvenc
Kanalska razdelitev
- 50 MHz; 19 simpleks FM kanalov
- 144 MHz; 32 simpleks FM kanalov
- 433 MHz; 16 simpleks FM kanalov
Podrobna tabela: TUKAJ

Log - dnevnik zvez A4: TUKAJ

QSL kartica
Če za potrditev zveze uporabljamo papirne QSL kartice, je njihova priporočena velikost 14 x 9 cm.
Večina radioamaterskih diplom zahteva tudi potrjene zveze s QSL karticami na katerih so vidni
standardni zahtevani podatki in nekatere določene oznake (zone, lokator,...). Vzorec: TUKAJ

Azimutni zemljevid 
Za usmerjanje anten iz naših krajev. Enostavno odčitate azimut (smer antene v stopinjah) za
določeno državo ali kontinet, ki ga želite delati: TUKAJ

Tekmovanja
Pravilniki S5 KV in UKV tekmovanj: TUKAJ

Razno
Dokumenti in radioamaterski logotipi: TUKAJ

Uporaba frekvenc oseb, ki nimajo licence
Izvleček iz Zakonodaje 6) Uporaba radioamaterske radijske postaje za osebe brez veljavnega
radioamaterskega dovoljenja, je izjemoma dovoljena v primerih nesreč,določenih v Zakonu
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in za namene izobraževanja, promoviranja in raziskovanja,
ob navzočnosti radioamaterja razreda A z veljavnim radijskim dovoljenjem, ki je odgovoren za pravilno
uporabo radioamaterske radijske postaje. V ta namen se lahko uporablja klicni znak navzočega
radioamaterja, oziroma klicni znak radioamaterskega društva ali radioamaterske organizacije.