Nerazvrščeno

S5AS priznanja

SPLOŠNO

  • Radioklub Hinko Košir – S59EKL iz Velenja razpisuje lov na radioamaterska priznanja, kot so: diplome, certifikati in ostala priznanja.

Namen tega razpisa je poživitev radioamaterskega prometa v S5 okolju, predvsem na višjih frekvencah (50 MHz in višje). Manjše število priznanj bo pripravljenih tudi za HF frekvence.

  • Termin je poimenovan S5AS – serija S5 priznanj. Vsa priznanja so opremljena z istim emblemom, ki je hkrati zaščitni znak serije. Barvna osnova je v RGBA načinu in naslovnik prejme svoj izvod priznanja v PNG oz. PDF obliki.

To pomeni, da si priznanje natisnete sami. S tem so vaši stroški minimalni. Seveda barve lahko odstopajo in zato priporočamo tiskanje v dobro opremljenih foto kopirnicah in na 160g bel papir.

  • Imenovanje oz. naslov priznanja je odvisen od namena, sporočila, ali obeležja.

Torej so imena smiselno dodeljena vsakemu priznanju posebej. Priznanja so lahko razpisana za eno ali več kategorij. Če je kategorija samo ena, oz. je ni, priznanje ne vsebuje nikakršne posebne oznake.

  • DIPLOMA in CERTIFIKAT je eden ali več priznanj iste vrste z zaporedno številko in so lahko razpisani tudi za več kategorij.

  • PRIZNANJE je razpisano ob posebnih priložnostih in nima zaporedne številke, lahko pa vsebuje posebno oznako (obletnico obeležja, žlahtnost priznanja: bronasto, srebrno, zlato, …)

Številčenje istega priznanja poteka po zaporedju, ne glede na kategorijo.

Kjer so potreben potrjene zveze, moramo k zahtevku dodati GCR listino, podpisano s strani dveh licenciranih radioamaterjev. QSL kartic ni potrebo pošiljati.

Ponekod pa je zahtevano nalaganje dnevnikov zvez na določeno spletno stran. Seveda moramo biti pred tem na spletno stran registrirani, najbolje s svojim klicnim znakom.

  • Kategorije in / ali označevanja:

ZAHTEVEK (primer):

Pod zahtevek dodamo GCR listino: TUKAJ

Naslov za pošiljanje zahtevkov: vtml58@protonmail.com

. . . . . . . . . .

Sked priznanje S59EKL 
To priznanje je namenjeno spodbudi k sodelovanju na radioamaterskih skedih, ki jih pripravljamo vsak ponedeljek in vse leto.
Pridobijo ga lahko vsi licencirani S5 operaterji, ki sodelujejo v vsaj 12 skedih našega radiokluba, v tekočem letu.
Priznanja so izdan v treh oblikah, glede na število skedov, v katerih boste sodelovali:
12 do 23 skedov = bronast znak
24 do 35 skedov = srebrn znak
36 ali več skedov = zlat znak
Če želite prejeti brezplačno priznanje, ki si ga boste sami natisnili, pošljite na zgoraj naveden elektronski naslov svoje ime in
klicni znak. Po pregledu klubskih dnevnikov, bodo v začetku naslednjega leta priznanja odposlana. Torej vabljeni v
ponedeljkove skede in pridobite priložnostno, lepo oblikovano priznanje. Prosimo vse sodelujoče v skedih, da pošljejo svoj
e-mail, na katerega bodo prejeli priznanje v PDF, oz. PNG obliki. Seznam dobitnikov priznanj je v tabeli na podstrani Objave,
hvala in 73. Zahtevki niso potrebni, evidenco vodi radioklub S59EKL.

Certifikat UHF
Namen teh dveh certifikatov je poživitev FM načina dela na 70 cm obsegu. Razpisan sta dva brezplačna in popolnoma
ločena certifikata z različnima ciljema.
1. Certifikata sta namenjena vsem radioamaterjem ter radioklubom z veljavnim radijskim dovoljenjem.
2. Vzpostaviti je potrebno določeno število direktnih radioamaterskih zvez in doseči omenjen QRB. QRB vedno zaokrožimo
navzdol, na celo število, brez decimalk! Veljajo zveze z domačimi in tujimi postajami in z isto postajo lahko delamo le enkrat.
Ni časovnih omejitev in veljajo zveze od vključno 1. januarja 2022 dalje.
3. Dovoljen način dela je FM in iz katerekoli mirujoče lokacije, torej pripone /M, /MM in /AM ne štejejo, velja pa pripona /P.
Enako velja za postaje, s katerimi smo opravili zvezo.
4. Zvez ni potrebno imeti potrjenih. Dnevnik zvez s standardnimi podatki in v ADIF formatu, pa mora biti zaradi vpogleda
naložen na eno od spletnih strani, ki jo tudi navedete v zahtevku, npr.:  http://www.hrdlog.net
5. Certifikata se izdajata v dveh kategorijah:
- N (pomen; min), 35 QSO in QRB 500 km, zahtevek: https://s59ekl.si/wp-content/uploads/2023/05/zahtevek_s5as_N.xls
- X (pomen; max), 70 QSO in QRB 1.000 km, zahtevek: https://s59ekl.si/wp-content/uploads/2023/05/zahtevek_s5as_X.xlsx
Za pridobitev višje kategorije, štejejo tudi zveze iz nižje kategorije. Ni pa potrebno osvajati certifikata po vrsti. Lahko samo
enega, ali pa oba. Zveze s postajami iz vašega lokatorja seveda ne prinesejo QRB-ja, štejejo pa kot zveza.
6. Certifikata sta v PNG formatu vsebujeta zaporedno številko in različnih barv, kar je odvisno od kategorije. Certifikat
prejmete po elektronski pošti in si ga natisnete sami.
Naslov za pošiljanje zahtevkov in morebitna vprašanja: vtml58@protonmail.com

Diploma 50-UKV
Diploma je namenjena radioamaterjem novincem. Za pridobitev diplome štejejo direktne zveze od 1.3.2022 dalje.
1. Kandidat, ki želi prejeti to diplomo, mora v 365 dneh po tem, ko je pridobil radioamatersko licenco, vzpostaviti 50 zvez.
Velja katerikoli način in na kateremkoli UKV bandu, 50 MHz in višje, v skladu z vašo licenco (razred A ali N). Zveza z isto
postajo je dovoljena na več bandih.
2. Zvez ni potrebno imeti potrjenih. Zaradi kontrole opravljenih zvez, pa dnevnik zvez naložite na eno od spletnih strani,
kar označite v zahtevku za diplomo, npr: QRZ.com, Hrdlog,.net, hamlog.eu in podobne.
3. Diploma z zaporedno številko, je brezplačna in jo bo kandidat, ki bo izpolnjeval pogoje, prejel po elektronski pošti.
Velikost je A4, v PDF formatu. Za tisk predlagamo 160g bel papir.
Izpolnjene zahtevke pošljete na elektronski naslov: vtml58@protonmail.com

Diploma 5B5DXCC
Naslednja diploma je namenjena predvsem operaterjem razreda N, ki lahko oddajajo na štirih kratkovalovnih in štirih ultra
karatkovalovnih bandih, kot tudi ostalim radioamaterjem in radioklubom z veljavno licenco.
1. Veljajo le direktne zveze na 5 različnih bandih, potrebno je zbrati 5 različnih DXCC držav in iz vsake države 5 različnih
postaj / klicnih znakov, v katerikoli vrsti modulacije.
Dovoljeni bandi: 80m – 40m – 15m – 10m – 6m – 4m – 2m in 70cm.
2. Vse zvez morajo biti potrjene (papirne QSL kartice, e-QSL, i-QSL). Prejete QSL kartice pregledata dva licencirana
radioamaterja, ter overita zahtevek (GCR). Dnevnik zvez v ADIF formatu priložite kot priponko.
3. Veljavnost zvez od 1. maja 2023 dalje. Ni časovne omejitve.
4. Več barvana diploma, z zaporedno številko, bo v PNG formatu poslana na vaš elektronski naslov in si jo natisnete sami.
Naslov za pošiljanje zahtevkov in dnevnikov: vtml58@protonmail.com

 

Leave a Reply