Diplome

S5AS priznanja

Radioklub Hinko Košir – S50EKL iz Velenja, na pobudo člana Vojka S57EN, v daljšem časovnem obdobju razpisuje lov na radioamaterska priznanja, kot so: diplome, certifikati in ostala priznanja. Namen tega razpisa je poživitev radioamaterskega prometa predvsem na višjih frekvencah (50 MHz in višje), zlasti v okolju S5. Manjše število priznanj bo pripravljenih tudi za HF frekvence.

Termin je poimenovan S5AS – serija S5 priznanj. Vsa priznanja so opremljena z istim emblemom, ki je hkrati zaščitni znak serije. Priznanja so velikosti A4 – pokončna ali ležeča. Barvna struktura je v RGBA načinu in naslovnik prejme svoj izvod priznanja v pdf obliki. To pomeni, da si priznanje natisnemo sami. S tem so stroški minimalni. Seveda barve lahko odstopajo in zato priporočamo tiskanje v dobro opremljenih foto kopirnicah in na kvaliteten debelejši papir.

Imenovanje ali naslov priznanja je odvisen on namena, sporočila, ali obeležja. Torej so imena smiselno dodeljena vsakemu priznanju posebej.

Priznanja so lahko razpisana za eno ali več kategorij. Kadar so priznanja razdeljena v več kategorij, največ tri, so le te označene kot:

– N (min)

– D (mid)

– X (max)

V nasprotnem priznanje ne vsebuje nikakršne posebne oznake.

Vsebina: praviloma je na vseh priznanjih tudi zaporedna številka in sicer s štirimi karakterji: 000. Nadaljuje se z imenom in priimkom prejemnika, ter njegovim klicnim znakom. Priznanje vsebuje tudi skrajšan opis in na koncu podatke o izdajatelju ter datum izdaje.

Grafično oblikovanje priznanja je odvisno od tematike in se med sabo razlikujejo.

Seznam prejetih priznanj S5AS, je na voljo na strani: https://s59ekl.si/objave/

naslov za pošiljanje zahtevkov in dnevnikov zvez: s57en-vuhf@gmail.com

S59EKL

73 de Vojko S57EN

Dokumenti Certifikat UHF

pravila: TUKAJ

zahtevek in dnevnik zvez v ktg. N: TUKAJ

zahtevek in dnevnik zvez v ktg. X: TUKAJ

Leave a Reply